با حکم آذری جهرمی؛ سراییان، دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی شد

با حکم آذری جهرمی؛ سراییان، دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، رسول سراییان را به عنوان عضو و دبیر کمیته طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در متن حکم رسول سراییان آمده است: جناب آقای دکتر سراییان  معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به لزوم اجرایی شدن تکالیف این وزارت برای توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات و در راستای مصوبه شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، بدینوسیله جناب عالی را که دارای سوابق برجسته فنی و مدیریتی می باشید به عنوان عضو و دبیر کمیته " طرح ایجاد قطب مراکز داده با سرمایه گذاری بخش خصوصی" منصوب می نمایم تا با رعایت مفاد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و استفاده از اختیارات قانونی و ظرفیت ها و منابع علمی، تخصصی و زیرساختی آن سازمان یکی دیگر از زیرساخت های مهم شبکه ملی اطلاعات در کشور محقق گردد. ضروری است ضمن مشارکت فعال و حضور مستمر در جلسات کمیته در انجام تکالیف مندرج در برنامه طرح مذکور اقدام و اهتمام اثربخش و کارایی لازم را به عمل آورید. محمد جواد آذری جهرمی