با حکم وزیر ارتباطات صورت گرفت: انتصاب ناظمی به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات

با حکم وزیر ارتباطات صورت گرفت: انتصاب ناظمی به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امیر ناظمی اشنی را به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران ، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حکمی امیر ناظمی اشنی را به عنوان عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد. در این حکم آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و به استناد ماده (15) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، جنابعالی را به مدت دو سال به سمت «عضو موظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب می نمایم. بنابر این گزارش، چندی پیش نیز بعد از بازنشستگی رسول سراییان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امیر ناظمی را به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرده بود.