تمدید فراخوان بزرگ‌ترین مناقصه فضای ابری کشور

تمدید فراخوان بزرگ‌ترین مناقصه فضای ابری کشور

فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری،ساخت، بهره برداری و انتقال شبکه ابری یکپارچه توزیع شده سازمان فناوری اطلاعات ایران تا تاریخ 21 آبان ماه سال جاری تمدید شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد به منظور ارتقا، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز داده خود در استان‌ها، اجرای پروژه‌ی «شبکه‌ی ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران (ابر ایران)» را با رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، از طریق جلب مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و با اعلان فراخوان عمومی و رقابت عمومی، به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار نماید.با اجرای این طرح ظرفیت ابری کشور حداقل دو برابر شده و تمرکززدایی ترافیک از تهران به 8 شهر تحقق می‌یابد.

این طرح به‌صورت مشترک با شرکت ارتباطات زیرساخت و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود و این نوع همکاری میان دستگاهی در یک طرح، نماد یک نگاه جوانان گرایانه و نوگرا به بوروکراسی به‌منظور هم‌افزایی و تحقق هدف بزرگ‌تر است .

علاقه‌مندان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه نمایند.