تکمیل فرایند حضور متقاضیان در رویداد "ورکشاپ هشتادیا و انیمیشن هایشان"

تکمیل فرایند حضور متقاضیان در رویداد "ورکشاپ هشتادیا و انیمیشن هایشان"

با توجه به اتمام فرآیند پذیرش متقاضیان در رویداد "ورکشاپ هشتادیا و انیمیشن هایشان" ، متقاضیان می توانند به منظور تکمیل روند ثبت نام ارتباط برقرار کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، این رویداد در راستای آموزش های مهارت محور نوجوانان به همراه تکنولوژی های نوین برای نوجوانان 11 تا 15 ساله برگزار می شود.

لازم به ذکر است که متقاضیان برای تکمیل روند ثبت نام تا پایان وقت اداری 20 آبان ماه فرصت دارند و می توانند با شماره های 88115810 و 88115812 تماس حاصل فرمایند.