درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای نابینایان دسترس‌پذیر می‌شود

درگاه ملی خدمات دولت هوشمند برای نابینایان دسترس‌پذیر می‌شود

بر اساس ماده 13 تصویب‌نامه مورخ 15/06/96 هيات وزيران در خصوص دسترس‌پذيري وب‌گاه‌ها براي فناوري‌هاي كمكي نابينايان و كم‌بينايان، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به‌عنوان پنجره واحد خدمات دولت به مردم، برای معلولان با آسیب بینایی تا هفته اول مهرماه سال جاري دسترس‌پذیر خواهد شد.

بر اساس ماده 13 تصویب‌نامه مورخ 15/06/96 هيات وزيران در خصوص دسترس‌پذيري وب‌گاه‌ها براي فناوري‌هاي كمكي نابينايان و كم‌بينايان، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به‌عنوان پنجره واحد خدمات دولت به مردم، برای معلولان با آسیب بینایی تا هفته اول مهرماه سال جاري دسترس‌پذیر خواهد شد. مطابق استاندارد‌های دسترس‌پذیری برای ارائه‌کنندگان سرویس‌های الكترونيكي، تمامی درگاه‌ها را می‌توان به‌گونه‌ای طراحی کرد که برای آسیب دیدگان بینایی هم قابل‌استفاده باشند. توجه به این مفهوم در ایران، می‌تواند کمک شایانی به ایجاد فرصت‌های برابر میان شهروندان نابینا با سایر شهروندان نمايد. در همین راستا، درگاه ملی خدمات دولت هوشمند از هفته اول مهرماه برای نابینایان و کم‌بینایان به‌صورت کاملاً دسترس‌پذیر، به ارائه خدمات الكترونيكي كليه دستگاه‌هاي كشور خواهد پرداخت. راهنماي این سامانه که به چگونگی نحوه استفاده نابینایان از این درگاه خواهد بود، تا همان زمان تهیه و بر روی درگاه قرار خواهد گرفت. هم‌چنين دستورالعمل مربوط به الزامات و استانداردهاي دسترس‌پذيري وب‌گاه‌ها تا اواخر مهرماه سال جاري نهايي و پس از كسب نظر نخبگان، توسط وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ خواهد شد.